פיצות דגלים

ארוחה עם ערך מוסף. שיעור גיאוגרפיה טעים במיוחד