סלט פסטה כוכבים

סלט שיספק תעסוקה לילדים וגם יפתה אותם לאכול ירקות.